FOTOĞRAF YARIŞMASI


EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Amacı ve Konusu:

Yarışmanın konusu, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (şartnamede EİB olarak geçecektir) tarafından düzenlenecek fotoğraf yarışmasıdır.

Üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizde balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır. EİB olarak Türk balıkçılığının tanıtılmasına ve gelişmesine katkı sağlamak, balıkçılığın yaygınlaşmasını ve balık üretimi ve tüketimi konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Yarışma, Türk Balıkçılığında özellikle alabalık, levrek ve çipura çeşitlerini kapsamaktadır. Bu konu içeriğinde bahsi geçen balıkların yetiştirilmesinden son kullanıcıya olan süreçler bu yarışmanın kapsamı içindedir.

2. Yarışma sayısal kategoride tek bölümdür.

3. Katılım Koşulları

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b. Katılımcılar @turkishseafood ve @egeihracatci Instagram hesabını takip etmek zorundadır.
c. Yarışma seçici kurul üyeler, TFSF temsilcisi ve düzenleyici kurum çalışanları dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
d. Fotoğraflar tercihen renkli olmalıdır.
e. Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
f. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
g. Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
h. Yarışmacı, yarışmaya en fazla 4 fotoğrafla katılabilir.
i. Fotoğraflarda her türlü teknik serbesttir.
j. Fotoğraflar, aynı zamanda belge niteliğinde olduğundan tarih, yer ve bölge adının belirtilmesi gerekmektedir.
k. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Eserlerin başka bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi durumunda ödül iptal edilir ve geri alınır.
l. Adaylar yarışmaya katılmakla, gönderilen fotoğrafların basım, sergileme ve çoğaltma hakkının EİB’e ait olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.
m. EİB, katılımcıların eserlerinde yer alan kişi ve kurumlara ilişkin telif hakları konusunda sorumluluk kabul etmez.
n. Tüm Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

4. Yayın ve Kullanım (telif) Hakkı ve Diğer koşullar

a. Katılımcı, EİB’ne, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının yayınlarında münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ege İhracatçı Birlikleri’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
b. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak EİB ve eser sahibinin olacaktır.
c. EİB, bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Stand görsel uygulamaları, fotoğraflarla kolaj vb grafik çalışmalarında isim kullanılamamaktadır). Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle EİB’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
d. EİB ve Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını, fotoğrafçının yazılı muvafakatını alarak sergileme bedeli kadar bir bedelle satın alabilir.
e. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar EİB’nin http://www.eib.org.tr ve http://www.turkishseafood.org.tr/ web adreslerinde ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde, ayrıca EİB, Turkishseafood ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.
f. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
g. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

5. Eserlerin isimlendirilmesi ve gönderilmesi

a. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Dosyaları isimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır.
Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi.
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır. (Sayısal Renkli -Dijital Color- > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: “TRonderDC1_ornek_foto” veya “TRoerdoDC2_ornek_foto” gibi…

b. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
c. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
d. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi işlemi için:
• EİB’nin yarışma için özel olarak açılan linki aşağıda yer alan sayfasındaki tüm bilgiler eksiksiz doldurularak sonrasında fotoğraflar yüklenmelidir. https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=8D8BA30A195D4D3
• TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. http://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

6. Yarışma Takvimi

Yarışma Başlangıç Tarihi : 8 Ağustos 2019
Yarışma Sonlanma Tarihi : 1 Şubat 2020
Jüri Toplantısı : Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.
Sonuçların duyurulması : Jüri toplantısının Ertesi Günü
Ödül Töreni : Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.7. Seçici Kurul:
• Doç.Dr. A. Beyhan Özdemir - DEÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
• Doç.Dr. Gökhan Birinci - DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
• Okyar Atilla – İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Fotoğraf Sanatçısı
• Sinan KIZILTAN- Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı
• Ufuk A. DEMİR- EİB Yönetim Kurulu Üyesi
• İsmail AKSOY - EİB Yönetim Kurulu Üyesi
• Osman ÖZPEK - EİB Yönetim Kurulu Üyesi

8. TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi Tunalı

9. Ödüller:

Birincilik Ödülü: 5.000 TL lik hediye çeki
İkincilik Ödülü: 3.000 TL lik hediye çeki
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL lik hediye çeki
Sergileme: ödül içeriği daha sonra belirlenerek yarışmacılara duyurulacaktır.
Jüri tarafından gerek görülmesi halinde Mansiyon ödülü 1000 TL lik hediye çeki olacaktır.


10. İletişim:

Nehir BALKAN- Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği
E-posta 1: tarim2@eib.org.tr
E-posta 2: suurunleri@eib.org.tr

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

NOT: Fotograf yükleyip Kaydet butonuna bastığınızda şartnamenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacaksınız.
Başvuru süresi dolmuştur. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz...