KAPANMIŞ STATÜDEKİ BEYANNAMELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün talimatlarıına istinaden, ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ayı sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen Gümrük Müdürlüklerince tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için beyanname sürecindeki tüm paydaşlarca azami özen gösterilmektedir.

Konu ile ilgili İzmir Gümrük Müdürlüğü’nden alınan yazıda, söz konusu talimat doğrultusunda Müdürlüklerince ihracat beyannamelerinin kapatılması işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü; ancak, yükümlüler tarafından ihracat beyannamelerinin "KAPANMIŞ" statüye gelmesi ile ilgili sorunların yaşanmasından dolayı, Müdürlüklerince, bu konuyu tüm yönleriyle ele almak üzere, ihracat işlemlerine dahil olan tüm paydaşların katılımıyla 06 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Birliklerimiz Konferansa Salonu’nda bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda; düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısına ihracatçı firmalarımızın temsilcileri, Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve diğer ilgililerin katılımları beklenmekte olup; katılım teyidlerinin aşağıda yer alan form doldurularak Birliklerimize iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter
Başvuru süresi dolmuştur. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz...